دکتر دکتر پرستو رستمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر پرستو رستمی
تهران پزشک فوق تخصص غدد اطفال تعداد بازدید : 86

آدرس : تهران - انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، نبش خیابان طوسی . ساختمان شباهنگ طبقه 3 واحد 27


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۹۰۴۱۱۱

۰۲۱-۶۶۹۰۴۳۷۸

۰۹۰۵-۲۵۲-۹۰۷۱

۰۹۳۵-۱۳۱-۷۱۹۱


دوره های گذرانده شده :
مقطع پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران\nمقطع تخصصی کودکان و نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران\nمقطع فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران\nرتبه بورد تخصصی و فوق تخصصی\nعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران\nشاغل در مرکز طبی کودکان\nعضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران\nعضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان اروپاهم
درد
اول
.
.
.