دکتر دکتر مسعود ذبیحی فرد

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر مسعود ذبیحی فرد
تهران پزشک متخصص چشم تعداد بازدید : 46

آدرس : تهران - تهران، خیابان بخارایی شمالی، بیمارستان خیریه ولیعصر


تلفن های تماس :

۰۹۳۰۱۰۰۷۲۳۳


متخصص چشم پزشکیهم
درد
اول
.
.
.