دکتر دکتر نیما رستگار راد

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر نیما رستگار راد
تهران پزشک متخصص چشم تعداد بازدید : 77

آدرس : تهران - تهران ، پاسداران ، بوستان نهم ، پلاک ??? ، مجتمع پزشکی مهرگان ، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۵۶۵۱۲۹

هم
درد
اول
.
.
.