دکتر دکتر سمیه افشار

کد نظام پزشکی : 90234

دکتر دکتر سمیه افشار
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 11

آدرس : تهران - تهران - شهریار باغستان (خادم آباد) - بلوار رسول اکرم - جنب بانک صادرات - ساختمان پزشکان باغستان


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۵۲۳۱۵۱۶

۰۹۳۳-۵۵۰-۳۸۳۸

۰۹۰۴-۴۴۴-۹۵۰۷


هرروز ساعت ? صبح تا ? شب\nمطب دوشنبه عصر ? تا ?\nچهارشنبه صبح ?? صبح تا ?هم
درد
اول
.
.
.