دکتر دکتر ابراهیم ملکی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر ابراهیم ملکی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 64

آدرس : تهران - تهران، استاد معین، خیابان هاشمی، بعد از ?? متری جی، پلاک ????


تلفن های تماس :

۰۹۱۲۴۱۷۱۰۸۴

۰۹۳۵۵۰۲۹۷۰۸





هم
درد
اول
.
.
.