دکتر دکتر آرمان دبیر

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر آرمان دبیر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 69

آدرس : تهران - تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان، کوچه رویان،ساختمان پزشکان ??، طبقه نهم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۵۶۴۰۰

هم
درد
اول
.
.
.