دکتر دکتر حمید عمادی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر حمید عمادی
تهران پزشک متخصص بیماریهای عفونی تعداد بازدید : 26

آدرس : تهران - تهران،بلوار کشاورز ، خیابان وصال شیرازی ، خیابان ایتالیا ، ساختمان پزشکان ایتالیا ، طبقه ? ، واحد ??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۷۳۳۷۲

هم
درد
اول
.
.
.