دکتر محمدصادق صیادی

کد نظام پزشکی : -

دکتر محمدصادق صیادی
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 34

آدرس : تهران - چهار راه لشگر - خیابان مخصوص - مرکز پزشکی لقمان حکیم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۰۵

۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۰۶

۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۰۷

هم
درد
اول
.
.
.