دکتر مهردادجعفری فشارکی

کد نظام پزشکی : -

دکتر مهردادجعفری فشارکی
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 16

آدرس : تهران - خیابان پاسداران - بوستان نهم - خیابان شهید امیر ابراهیمی - بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۶۰۱

۰۲۱-۲۲۵۴۹۰۱۱

هم
درد
اول
.
.
.