دکتر حسین دیالمه

کد نظام پزشکی : -

دکتر حسین دیالمه
تهران پزشک متخصص مجاری ادراری ( اورولوژی ) تعداد بازدید : 26

آدرس : تهران - (سه شنبه،پنج شنبه > درمانگاه بیمارستان ضیاییان )\n(یکشنبه > درمانگاه بیمارستان سینا )


تلفن های تماس :

۰۹۰۲-۹۹۹-۱۳۶۰


دکتر حسین دیالمه -متخصص ارولوژی - فلوشیپ پیوند کلیه -عضو انجمن جراحان اروپا و آمریکا - رتبه برتر بورد تخصصی ارولوژی کشور در سال 1394-\nجهت نوبت دهی\n(سه شنبه،پنج شنبه > درمانگاه بیمارستان ضیاییان )\n(یکشنبه > درمانگاه بیمارستان سینا )\nتلفن تماس : بیمارستان سینا 10-02166348500\nتلفن تماس : بیمارستان ضیاییان 18-02155176812هم
درد
اول
.
.
.