دکتر دکتر شهناز احمدی

کد نظام پزشکی : 1915

دکتر دکتر شهناز احمدی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 31

آدرس : تهران - تهران . همت غرب . جنب بیمارستان تریتا .بالای داروخانه دکتر خرازی . طبقه ششم . واحد B


تلفن های تماس :

09107105968


روزهای شنبه .دوشنبه .سه شنبه . ساعت ??...??هم
درد
اول
.
.
.