دکتر علیرضا هجرتی

کد نظام پزشکی : -

دکتر علیرضا هجرتی
تهران پزشک متخصص داخلی تعداد بازدید : 15

آدرس : تهران - تهران ،خیابان میرداماد ، روبروی مسجدالغدیر ، پلاک ???، مرکز جراحی شایان


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۲۲۲۶۸۰

۰۲۱-۲۲۲۲۵۷۱۷

۰۲۱-۲۲۲۷۹۶۶۷

هم
درد
اول
.
.
.