دکتر علیرضا هجرتی
تهران پزشک متخصص داخلی تعداد بازدید : 192

آدرس : تهران - تهران ،خیابان میرداماد ، روبروی مسجدالغدیر ، پلاک ???، مرکز جراحی شایان

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۲۲۲۶۸۰

۰۲۱-۲۲۲۲۵۷۱۷

۰۲۱-۲۲۲۷۹۶۶۷هم
درد
اول
.
.
.