دکتر علي همتي

کد نظام پزشکی : -

دکتر علي همتي
تهران پزشک متخصص داخلی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، خيابان رودکي، بين دامپزشکي و بوستان سعدي، ابتداي کوچه عليا، پلاک ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۸۳۵۴۲۹

هم
درد
اول
.
.
.