دکتر سید کامران سرامی پور
تهران پزشک فوق تخصص داخلی گوارش و کبد تعداد بازدید : 93

آدرس : تهران - تهران، فلکه سوم تهرانپارس، بیمارستان تهرانپارس، بخش درمانگاه

تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۸۶۷۵۰۴هم
درد
اول
.
.
.