دکتر شهرام فيروزمرني

کد نظام پزشکی : -

دکتر شهرام فيروزمرني
تهران پزشک متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - يوسف آباد - خيابان فتحي شقاقي - نرسيده به تقاطع وليعصر - پلاک 7 - طبقه 5 - واحد 9


تلفن های تماس :

۰۹۳۳-۶۳۴-۷۸۷۶


يکشنبه ساعت 11 الي 14 صبح\nدوشنبه ساعت 14:30 الي 17 عصر\nسه شنبه ساعت 13 الي 14:30 عصر\nچهارشنبه ساعت 13 الي 16 عصر\nپنج شنبه ساعت 12 الي 15 عصرهم
درد
اول
.
.
.