دکتر محمد حسین عطایی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 57

آدرس : تهران - ولی عصر، تقاطع مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک ??، طبقه همکف، کلینیک پردیس

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۱۶۳۰۱

۰۲۱-۸۸۹۲۵۴۳۰


یکشنبه ساعت ? تا ?\nانجام پروسیجر ها و مداخلات و تزریقات کنترل درد با هدایت سونوگرافی
دوره های گذرانده شده :
فلوشیپ فوق تخصصی کنترل درد\nعضو انجمن بین المللی مطالعات درد\nبیمارستان فوق تخصصی بهمن\nکلینیک فوق تخصصی درد راد\nبیمارستان فوق تخصصی نگاه..\nانجام پروسیجر ها و مداخلات و تزریقات کنترل درد با هدایت سونوگرافی

هم
درد
اول
.
.
.