دکتر بهروز فرزانگان بيدگلي

کد نظام پزشکی : -

دکتر بهروز فرزانگان بيدگلي
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - خيابان شهيد باهنر (نياوران) - دارآباد بيمارستان مسيح دانشور


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۷۱۲۲۰۰۰


شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الي 11:00هم
درد
اول
.
.
.