دکتر محمدمحسن همايي

کد نظام پزشکی : -

دکتر محمدمحسن همايي
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - پلاک 183 - بيمارستان پارس


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۱

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۲

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۳

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۴


روزهاي زوج در بيمارستان و در اتاق عمل حضور دارندهم
درد
اول
.
.
.