دکتر مجيد فاتح

کد نظام پزشکی : -

دکتر مجيد فاتح
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - سيدخندان، ابتداي بزرگراه رسالت، نبش خيابان ابوذرغفاري، بيمارستان رسالت


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۸

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۹

هم
درد
اول
.
.
.