دکتر مجید فاتح
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 149

آدرس : تهران - سیدخندان، ابتدای بزرگراه رسالت، نبش خیابان ابوذرغفاری، بیمارستان رسالت

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۸

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۹هم
درد
اول
.
.
.