دکتر فرشید غلامی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 23

آدرس : تهران - میدان امام حسین(ع)، خیابان دماوند - بیمارستان بوعلی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۶

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۷

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۸

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۹

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۵هم
درد
اول
.
.
.