دکتر طيبه سيدصالحي

کد نظام پزشکی : -

دکتر طيبه سيدصالحي
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تقاطع حافظ و جمهوري- بيمارستان نجميه


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۱۴۶۲۲۲۲

هم
درد
اول
.
.
.