دکتر تورج بابایی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 58

آدرس : تهران - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهید رجایی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۹۲۱هم
درد
اول
.
.
.