دکتر سیده زهرا فریطوس
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 31

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - نبش بزرگراه نیایش - بیمارستان قلب رجایی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۹۲۱هم
درد
اول
.
.
.