دکتر مرتضي صميمي

کد نظام پزشکی : -

دکتر مرتضي صميمي
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، خيابان انقلاب، خيابان مظفر (صباي جنوبي) بيمارستان مدائن


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۴۶۹۲۰۵

۰۲۱-۶۶۴۱۹۵۹۹


دوشنبه هاهم
درد
اول
.
.
.