دکتر کامبیز موسوی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 51

آدرس : تهران - بزرگراه رسالت-بین بزرگراه های صیاد شیرازی و امام علی- روبروی مجتمع تجاری دنیای نور- بیمارستان چشم پزشکی بینا

تلفن های تماس :

021 23535هم
درد
اول
.
.
.