دکتر رحیم رئوف
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 91

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی ، بیمارستان خاتم الانبیا\nمیدان سپاه، بلوار خبرنگار، شهرک صدف، بیمارستان نور شهریار

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۱

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۲

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۳

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۴

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۵

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۶

۰۲۱-۸۸۷۹۷۷۵۱

۰۲۱-۸۸۸۸۴۰۴۰هم
درد
اول
.
.
.