دکتر مرتضی جباری مقدم
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 71

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - پلاک 183 - بیمارستان پارس\nولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۱

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۲

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۳

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۴

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۵

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۶

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۷

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۸

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۹

۰۲۱-۸۸۸۸۴۰۴۰هم
درد
اول
.
.
.