دکتر مينا قنبر

کد نظام پزشکی : -

دکتر مينا قنبر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - شهرک غرب، نبش تقاطع شهيد فرحزادي و شهيد دادمان بيمارستان آتيه\nبلوار کشاورز - بيمارستان امام خميني


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۵۸۱۵۵۹

۰۲۱-۶۱۱۹۰۰۰۰

۰۲۱-۸۲۷۲۱

هم
درد
اول
.
.
.