دکتر مینا قنبر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 72

آدرس : تهران - شهرک غرب، نبش تقاطع شهید فرحزادی و شهید دادمان بیمارستان آتیه\nبلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۵۸۱۵۵۹

۰۲۱-۶۱۱۹۰۰۰۰

۰۲۱-۸۲۷۲۱هم
درد
اول
.
.
.