دکتر ابوالفضل حسین زاده
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 20

آدرس : تهران - چهار راه حسن آباد - روبروی بیمارستان سینا- مرکز جراحی محدود فرهنگیان

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۷۲۷۳۱۳هم
درد
اول
.
.
.