دکتر نسيبه شيرکوند

کد نظام پزشکی : -

دکتر نسيبه شيرکوند
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، بزرگراه رسالت، بعد از خروجي امام علي، پلاک ???، طبقه ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۴۵۲۲۳۴

۰۲۱-۷۷۲۰۲۱۸۳


دوره های گذرانده شده :
دکتراي روانشناسي\nروانشناسي تربيتيهم
درد
اول
.
.
.