دکتر نسیبه شیرکوند
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 126

آدرس : تهران - تهران، بزرگراه رسالت، بعد از خروجی امام علی، پلاک ???، طبقه ?

تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۴۵۲۲۳۴

۰۲۱-۷۷۲۰۲۱۸۳


دوره های گذرانده شده :
دکترای روانشناسی\nروانشناسی تربیتی

هم
درد
اول
.
.
.