دکتر مريم عظيمي

کد نظام پزشکی : -

دکتر مريم عظيمي
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، ميدان هفت حوض خيابان ايت جنوبي خيابان ابراهيم ساختمان پزشکان لادن طبقه ? واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۳۸۶۰۱۸

۰۹۳۶۰۶۶۹۸۳۳


مدرک طرح واره درماني از کشور آلمان، مدرک بين المللي طرح واره درماني زوجين با محوريت اختلالات جنسي از کشور آلمان\n\nمدرک طرح واره درماني اختلالات شخصيت از هلند، مدرک CBT از دانشگاه تهران، عضو سازمان سلامت روان جهان CASMH\n\nروان درماني فردي و اختلالات شخصيت ، افسردگي و اضطراب و...\n\nمشاوره کودک و نوجوان، مشاوره جنسي و سکس تراپي، مشاوره پيش از ازدواج، زوج تراپي، زوج درماني، خانواده درماني، مشاوره پيش از طلاق، مشاوره شغلي و تحصيليهم
درد
اول
.
.
.