دکتر اسماعيل سعدي پور

کد نظام پزشکی : -

دکتر اسماعيل سعدي پور
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران - تهران: شهرک غرب - خيابان ايران زمين شمالي - روبروي فرهنگسراي ابن سينا بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بهمن


تلفن های تماس :

02143019

هم
درد
اول
.
.
.