دکتر سخن آرام گل

کد نظام پزشکی : -

دکتر سخن آرام گل
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 3

آدرس : تهران - تهران: خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه


تلفن های تماس :

02155419151

هم
درد
اول
.
.
.