دکتر عاطفه نظام الاسلام

کد نظام پزشکی : -

دکتر عاطفه نظام الاسلام
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: خيابان کارگر جنوبي، پايين تر از چهارراه لشگر، بيمارستان روزبه


تلفن های تماس :

02155419151

02155419152

02155419153

02155419154

هم
درد
اول
.
.
.