دکتر سعید عباسعلی پور
تهران داروساز عمومی تعداد بازدید : 55

آدرس : تهران - شهرک آپادانا - مجتمع گل مریم

تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۶۵۶۶۵۶

۰۲۱-۴۴۶۵۴۰۴۱


9 - 13.30 صبح ها\n16.30 - 21 عصرها

هم
درد
اول
.
.
.