دکتر غلامحسن ميرزا زاده

کد نظام پزشکی : -

دکتر غلامحسن ميرزا زاده
تهران داروساز عمومی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تجريش، ابتداي خيابان نياوران، بعد از پارکينگ شهرداري، پلاک 484، دکتر غلامحسن ميرزا زاده


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۷۴۱۴۱۱


از ساعت 11:00\nاز ساعت 16:00\n( از نيم ساعت قبل بايد هماهنگ شود طبق ساعت 11 صبح و 16 عصر)هم
درد
اول
.
.
.