دکتر حميد رضا حکمت

کد نظام پزشکی : -

دکتر حميد رضا حکمت
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: خيابان قزوين ،دوراهي قپان ميدان ابوذر، بيست متري ابوذر، مرکزآموزشي درماني ضيائيان


تلفن های تماس :

021 5517 6813

هم
درد
اول
.
.
.