دکتر سید محمدرضا شهاب طباطبایی
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 31

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6

تلفن های تماس :

021-22981710

021-22981711

021-22981712

021-22981713

021-22981714هم
درد
اول
.
.
.