دکتر حسين دادرضايي

کد نظام پزشکی : -

دکتر حسين دادرضايي
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران - رباط کريم: خيابان بخشداري بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کريم


تلفن های تماس :

02156426205

02156433778

02156433776

02156433773

هم
درد
اول
.
.
.