دکتر شيرين عادل

کد نظام پزشکی : -

دکتر شيرين عادل
تهران دکترای تغذیه تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - بهشتي (عباس آباد) - خيابان صابونچي (مهناز) - پلاک 63 - ساختمان پزشکان ايران - طبقه سوم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۴۳۷۹۶

۰۲۱-۸۸۷۶۶۳۳۱


شنبه و دوشنبه ساعت 15 الي 19هم
درد
اول
.
.
.