دکتر دکتر فائزه فرهت
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 88

آدرس : تهران - :تهران ، خیابان شریعتی، روبروی خیابان دولت ، کوچه میرزا تاراج(سیروس سابق )، طبقه همکف ، پلاک ?

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۰۰۱۰۸۴

۰۲۱-۲۲۶۰۷۷۰۸هم
درد
اول
.
.
.