دکتر دکتر آزاده بشرخواه

کد نظام پزشکی : 60027

دکتر دکتر آزاده بشرخواه
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، بلوار فردوس شرق، نبش خيابان عقيل، پلاک ?، طبقه اول


تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۰۷۴۰۹۳


لاپاروسکوپي پيشرفته\n\nداراي بورد تخصصي\n\nخدمات تخصصي و درماني که در مطب انجام مي گردد:\n\nانواع جراحي هاي سرپايي و زيبايي زنانهم
درد
اول
.
.
.