دکتر دکتر پوران هاشمي

کد نظام پزشکی : 35448

دکتر دکتر پوران هاشمي
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - :تهران، خيابان امام خميني، تقاطع کارون، ساختمان پزشکان کارون


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۳۵۲۲۸۸

هم
درد
اول
.
.
.