دکتر دکتر سهيلا داور

کد نظام پزشکی : 37079

دکتر دکتر سهيلا داور
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، خيابان پاسداران، نبش نيستان هفتم ، مرکز خريد پاسداران، طبقه دوم ، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۵۵۴۹۴۴

هم
درد
اول
.
.
.