دکتر دکتر خدیجه ابراهیم نژاد آقمشهدی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 27

آدرس : تهران - یوسف آباد خ اسدآبادی خ 60 ساختمان تابان ط اول واحد 108

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۶۱۵۵۹۶


شنبه و دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 10:00 الی 14:00\nیکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 20:00

هم
درد
اول
.
.
.