دکتر دکتر معصومه بينش

کد نظام پزشکی : 29967

دکتر دکتر معصومه بينش
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - شهر ري - ميدان معلم - درمانگاه شهرداري منطقه 20\nخيابان پانزده خرداد - بين خيابان وحدت اسلامي و خيام - کوچه بادامچي - بيمارستان سيدالشهدا\nخاني آباد نو - خيابان لطيفي - خيابان ميثاق - نبش کوچه


تلفن های تماس :

۰۲۱-۵۵۹۰۷۱۷۳

۰۲۱-۵۵۹۷۰۳۰۵

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۳

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۲

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۱

۰۲۱-۵۵۰۲۲۲۰۰

۰۲۱-۵۵۰۲۲۴۰۰

۰۲۱-۲۲۸۶۹۸۷۷


شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ها عصرهم
درد
اول
.
.
.