دکتر دکتر معصومه بینش
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 54

آدرس : تهران - شهر ری - میدان معلم - درمانگاه شهرداری منطقه 20\nخیابان پانزده خرداد - بین خیابان وحدت اسلامی و خیام - کوچه بادامچی - بیمارستان سیدالشهدا\nخانی آباد نو - خیابان لطیفی - خیابان میثاق - نبش کوچه

تلفن های تماس :

۰۲۱-۵۵۹۰۷۱۷۳

۰۲۱-۵۵۹۷۰۳۰۵

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۳

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۲

۰۲۱-۵۵۸۰۱۶۳۱

۰۲۱-۵۵۰۲۲۲۰۰

۰۲۱-۵۵۰۲۲۴۰۰

۰۲۱-۲۲۸۶۹۸۷۷


شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ها عصر

هم
درد
اول
.
.
.